Αλλα

Οι σοκολατένιοι γάμοι σας υποστηρίζουν την παιδική εργασία;

Οι σοκολατένιοι γάμοι σας υποστηρίζουν την παιδική εργασία;


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Πνευματικά δικαιώματα © 2020 Tribune Publishing. ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ® ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΡΙΒΙΩΝ.


Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της παιδικής εργασίας

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της παιδικής εργασίας - Ναι, υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα!

Υπάρχουν αρκετές σχολές σκέψης για αυτό το θέμα, και οι περισσότερες απόψεις από τα ανεπτυγμένα έθνη συνοφρυώνονται για τέτοιες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τη UNICEF, ο ορισμός της παιδικής εργασίας είναι ότι η εργασία τους υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθμό ωρών και εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού και από το είδος της εργασίας που εκτελεί. Οι εργασίες που θεωρούνται επιβλαβείς για το παιδί και πρέπει να εξαλειφθούν είναι οι εξής:

1. Ηλικίες 5 – 11: Τουλάχιστον μία ώρα οικονομικής εργασίας ή 28 ώρες οικιακής εργασίας την εβδομάδα.

2. Ηλικίες 12 – 14: Τουλάχιστον 14 ώρες οικονομικής εργασίας ή 28 ώρες οικιακής εργασίας.

3. Ηλικίες 15 – 17: Τουλάχιστον 43 ώρες οικονομικής ή οικιακής εργασίας την εβδομάδα.

Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 158 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας μεταξύ 5 – 15 τα οποία σήμερα ασχολούνται με αυτή τη μορφή εργασίας, ή το 1/6 όλων των παιδιών στον κόσμο. Εκατομμύρια από αυτά τα παιδιά εργάτες ασχολούνται με επικίνδυνες καταστάσεις ή/και συνθήκες, όπως αυτή της εργασίας σε ορυχεία, εργασία με επικίνδυνα χημικά και φυτοφάρμακα στη γεωργία ή εργασία με επικίνδυνα μηχανήματα. Αυτή η μορφή εργασίας δεν περιλαμβάνει, ωστόσο, σε αυτό το πλαίσιο κανονικές δουλειές του σπιτιού, εργασία στην οικογενειακή επιχείρηση ή εργασία που σχετίζεται με το σχολείο.

Οι περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες ακολουθούν το πρότυπο που υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας το 1973 και ονομάζεται Σύμβαση Ελάχιστης Ηλικίας, η οποία έχει ελάχιστη ηλικία 15 ετών, ενώ οι δηλώσεις 14 ετών είναι επίσης αποδεκτές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και παιδιά ηλικίας 13 έως 15 είναι επίσης αποδεκτές υπό συνθήκες όπως η ελαφριά εργασία και δεν είναι επιβλαβείς για την υγεία ή τις σχολικές τους σπουδές ή βαθμούς. Καθορίστηκε ένα ελάχιστο όριο ηλικίας 18 ετών για κάθε εργασία που είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια ή την ηθική των νέων.


Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της παιδικής εργασίας

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της παιδικής εργασίας - Ναι, υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα!

Υπάρχουν αρκετές σχολές σκέψης για αυτό το θέμα, και οι περισσότερες απόψεις από τα ανεπτυγμένα έθνη συνοφρυώνονται για τέτοιες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τη UNICEF, ο ορισμός της παιδικής εργασίας είναι ότι η εργασία τους υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθμό ωρών και εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού και από το είδος της εργασίας που εκτελεί. Οι εργασίες που θεωρούνται επιβλαβείς για το παιδί και πρέπει να εξαλειφθούν είναι οι εξής:

1. Ηλικίες 5 – 11: Τουλάχιστον μία ώρα οικονομικής εργασίας ή 28 ώρες οικιακής εργασίας την εβδομάδα.

2. Ηλικίες 12 – 14: Τουλάχιστον 14 ώρες οικονομικής εργασίας ή 28 ώρες οικιακής εργασίας.

3. Ηλικίες 15 – 17: Τουλάχιστον 43 ώρες οικονομικής ή οικιακής εργασίας την εβδομάδα.

Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 158 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας μεταξύ 5 – 15 τα οποία σήμερα ασχολούνται με αυτή τη μορφή εργασίας, ή το 1/6 όλων των παιδιών στον κόσμο. Εκατομμύρια από αυτά τα παιδιά εργάτες ασχολούνται με επικίνδυνες καταστάσεις ή/και συνθήκες, όπως αυτή σε εργασία σε ορυχεία, εργασία με επικίνδυνα χημικά και φυτοφάρμακα στη γεωργία ή εργασία με επικίνδυνα μηχανήματα. Αυτή η μορφή εργασίας δεν περιλαμβάνει, ωστόσο, σε αυτό το πλαίσιο κανονικές δουλειές του σπιτιού, εργασία στην οικογενειακή επιχείρηση ή εργασία που σχετίζεται με το σχολείο.

Οι περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες ακολουθούν το πρότυπο που υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας το 1973 και ονομάζεται Σύμβαση Ελάχιστης Ηλικίας, η οποία έχει ελάχιστη ηλικία 15 ετών, ενώ οι δηλώσεις 14 ετών είναι επίσης αποδεκτές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και παιδιά ηλικίας 13 έως 15 είναι επίσης αποδεκτές υπό συνθήκες όπως η ελαφριά εργασία και δεν είναι επιβλαβείς για την υγεία ή τις σχολικές τους σπουδές ή βαθμούς. Καθορίστηκε ένα ελάχιστο όριο ηλικίας 18 ετών για κάθε εργασία που είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια ή την ηθική των νέων.


Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της παιδικής εργασίας

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της παιδικής εργασίας - Ναι, υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα!

Υπάρχουν αρκετές σχολές σκέψης για αυτό το θέμα, και οι περισσότερες απόψεις από τα ανεπτυγμένα έθνη συνοφρυώνονται για τέτοιες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τη UNICEF, ο ορισμός της παιδικής εργασίας είναι ότι η εργασία τους υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθμό ωρών και εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού και από το είδος της εργασίας που εκτελεί. Οι εργασίες που θεωρούνται επιβλαβείς για το παιδί και πρέπει να εξαλειφθούν είναι οι εξής:

1. Ηλικίες 5 – 11: Τουλάχιστον μία ώρα οικονομικής εργασίας ή 28 ώρες οικιακής εργασίας την εβδομάδα.

2. Ηλικίες 12 – 14: Τουλάχιστον 14 ώρες οικονομικής εργασίας ή 28 ώρες οικιακής εργασίας.

3. Ηλικίες 15 – 17: Τουλάχιστον 43 ώρες οικονομικής ή οικιακής εργασίας την εβδομάδα.

Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 158 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας μεταξύ 5 – 15 τα οποία σήμερα ασχολούνται με αυτή τη μορφή εργασίας, ή το 1/6 όλων των παιδιών στον κόσμο. Εκατομμύρια από αυτά τα παιδιά εργάτες ασχολούνται με επικίνδυνες καταστάσεις ή/και συνθήκες, όπως αυτή της εργασίας σε ορυχεία, εργασία με επικίνδυνα χημικά και φυτοφάρμακα στη γεωργία ή εργασία με επικίνδυνα μηχανήματα. Αυτή η μορφή εργασίας δεν περιλαμβάνει, ωστόσο, σε αυτό το πλαίσιο κανονικές δουλειές του σπιτιού, εργασία στην οικογενειακή επιχείρηση ή εργασία που σχετίζεται με το σχολείο.

Οι περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες ακολουθούν το πρότυπο που υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας το 1973 και ονομάζεται Σύμβαση Ελάχιστης Ηλικίας, η οποία έχει ελάχιστη ηλικία 15 ετών, ενώ οι δηλώσεις 14 ετών είναι επίσης αποδεκτές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και παιδιά ηλικίας 13 έως 15 είναι επίσης αποδεκτές υπό συνθήκες όπως η ελαφριά εργασία και δεν είναι επιβλαβείς για την υγεία ή τις σχολικές τους σπουδές ή βαθμούς. Καθορίστηκε ένα ελάχιστο όριο ηλικίας 18 ετών για κάθε εργασία που είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια ή την ηθική των νέων.


Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της παιδικής εργασίας

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της παιδικής εργασίας - Ναι, υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα!

Υπάρχουν αρκετές σχολές σκέψης για αυτό το θέμα, και οι περισσότερες απόψεις από τα ανεπτυγμένα έθνη συνοφρυώνονται για τέτοιες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τη UNICEF, ο ορισμός της παιδικής εργασίας είναι ότι η εργασία τους υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθμό ωρών και εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού και από το είδος της εργασίας που εκτελεί. Οι εργασίες που θεωρούνται επιβλαβείς για το παιδί και πρέπει να εξαλειφθούν είναι οι εξής:

1. Ηλικίες 5 – 11: Τουλάχιστον μία ώρα οικονομικής εργασίας ή 28 ώρες οικιακής εργασίας την εβδομάδα.

2. Ηλικίες 12 – 14: Τουλάχιστον 14 ώρες οικονομικής εργασίας ή 28 ώρες οικιακής εργασίας.

3. Ηλικίες 15 – 17: Τουλάχιστον 43 ώρες οικονομικής ή οικιακής εργασίας την εβδομάδα.

Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 158 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας μεταξύ 5 – 15 τα οποία σήμερα ασχολούνται με αυτή τη μορφή εργασίας, ή το 1/6 όλων των παιδιών στον κόσμο. Εκατομμύρια από αυτά τα παιδιά εργάτες ασχολούνται με επικίνδυνες καταστάσεις ή/και συνθήκες, όπως αυτή σε εργασία σε ορυχεία, εργασία με επικίνδυνα χημικά και φυτοφάρμακα στη γεωργία ή εργασία με επικίνδυνα μηχανήματα. Αυτή η μορφή εργασίας δεν περιλαμβάνει, ωστόσο, σε αυτό το πλαίσιο κανονικές δουλειές του σπιτιού, εργασία στην οικογενειακή επιχείρηση ή εργασία που σχετίζεται με το σχολείο.

Οι περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες ακολουθούν το πρότυπο που υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας το 1973 και ονομάζεται Σύμβαση Ελάχιστης Ηλικίας, η οποία έχει ελάχιστη ηλικία 15 ετών, ενώ οι δηλώσεις 14 ετών είναι επίσης αποδεκτές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και παιδιά ηλικίας 13 έως 15 είναι επίσης αποδεκτές υπό συνθήκες όπως η ελαφριά εργασία και δεν είναι επιβλαβείς για την υγεία ή τις σχολικές τους σπουδές ή βαθμούς. Καθορίστηκε ένα ελάχιστο όριο ηλικίας 18 ετών για κάθε εργασία που είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια ή την ηθική των νέων.


Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της παιδικής εργασίας

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της παιδικής εργασίας - Ναι, υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα!

Υπάρχουν αρκετές σχολές σκέψης για αυτό το θέμα, και οι περισσότερες απόψεις από τα ανεπτυγμένα έθνη συνοφρυώνονται για τέτοιες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τη UNICEF, ο ορισμός της παιδικής εργασίας είναι ότι η εργασία τους υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθμό ωρών και εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού και από το είδος της εργασίας που εκτελεί. Οι εργασίες που θεωρούνται επιβλαβείς για το παιδί και πρέπει να εξαλειφθούν είναι οι εξής:

1. Ηλικίες 5 – 11: Τουλάχιστον μία ώρα οικονομικής εργασίας ή 28 ώρες οικιακής εργασίας την εβδομάδα.

2. Ηλικίες 12 – 14: Τουλάχιστον 14 ώρες οικονομικής εργασίας ή 28 ώρες οικιακής εργασίας.

3. Ηλικίες 15 – 17: Τουλάχιστον 43 ώρες οικονομικής ή οικιακής εργασίας την εβδομάδα.

Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 158 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας μεταξύ 5 – 15 τα οποία σήμερα ασχολούνται με αυτή τη μορφή εργασίας, ή το 1/6 όλων των παιδιών στον κόσμο. Εκατομμύρια από αυτά τα παιδιά εργάτες ασχολούνται με επικίνδυνες καταστάσεις ή/και συνθήκες, όπως αυτή σε εργασία σε ορυχεία, εργασία με επικίνδυνα χημικά και φυτοφάρμακα στη γεωργία ή εργασία με επικίνδυνα μηχανήματα. Αυτή η μορφή εργασίας δεν περιλαμβάνει, ωστόσο, σε αυτό το πλαίσιο κανονικές δουλειές του σπιτιού, εργασία στην οικογενειακή επιχείρηση ή εργασία που σχετίζεται με το σχολείο.

Οι περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες ακολουθούν το πρότυπο που υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας το 1973 και ονομάζεται Σύμβαση Ελάχιστης Ηλικίας, η οποία έχει ελάχιστη ηλικία 15 ετών, ενώ οι δηλώσεις 14 ετών είναι επίσης αποδεκτές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και παιδιά ηλικίας 13 έως 15 είναι επίσης αποδεκτές υπό συνθήκες όπως η ελαφριά εργασία και δεν είναι επιβλαβείς για την υγεία ή τις σχολικές τους σπουδές ή βαθμούς. Καθορίστηκε ένα ελάχιστο όριο ηλικίας 18 ετών για κάθε εργασία που είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια ή την ηθική των νέων.


Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της παιδικής εργασίας

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της παιδικής εργασίας - Ναι, υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα!

Υπάρχουν αρκετές σχολές σκέψης για αυτό το θέμα, και οι περισσότερες απόψεις από τα ανεπτυγμένα έθνη συνοφρυώνονται για τέτοιες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τη UNICEF, ο ορισμός της παιδικής εργασίας είναι ότι η εργασία τους υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθμό ωρών και εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού και από το είδος της εργασίας που εκτελεί. Οι εργασίες που θεωρούνται επιβλαβείς για το παιδί και πρέπει να εξαλειφθούν είναι οι εξής:

1. Ηλικίες 5 – 11: Τουλάχιστον μία ώρα οικονομικής εργασίας ή 28 ώρες οικιακής εργασίας την εβδομάδα.

2. Ηλικίες 12 – 14: Τουλάχιστον 14 ώρες οικονομικής εργασίας ή 28 ώρες οικιακής εργασίας.

3. Ηλικίες 15 – 17: Τουλάχιστον 43 ώρες οικονομικής ή οικιακής εργασίας την εβδομάδα.

Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 158 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας μεταξύ 5 – 15 τα οποία σήμερα ασχολούνται με αυτή τη μορφή εργασίας, ή το 1/6 όλων των παιδιών στον κόσμο. Εκατομμύρια από αυτά τα παιδιά εργάτες ασχολούνται με επικίνδυνες καταστάσεις ή/και συνθήκες, όπως αυτή σε εργασία σε ορυχεία, εργασία με επικίνδυνα χημικά και φυτοφάρμακα στη γεωργία ή εργασία με επικίνδυνα μηχανήματα. Αυτή η μορφή εργασίας δεν περιλαμβάνει, ωστόσο, σε αυτό το πλαίσιο κανονικές δουλειές του σπιτιού, εργασία στην οικογενειακή επιχείρηση ή εργασία που σχετίζεται με το σχολείο.

Οι περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες ακολουθούν το πρότυπο που υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας το 1973 και ονομάζεται Σύμβαση Ελάχιστης Ηλικίας, η οποία έχει ελάχιστη ηλικία 15 ετών, ενώ οι δηλώσεις 14 ετών είναι επίσης αποδεκτές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και παιδιά ηλικίας 13 έως 15 είναι επίσης αποδεκτές υπό συνθήκες όπως η ελαφριά εργασία και δεν είναι επιβλαβείς για την υγεία ή τις σχολικές τους σπουδές ή βαθμούς. Καθορίστηκε ένα ελάχιστο όριο ηλικίας 18 ετών για κάθε εργασία που είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια ή την ηθική των νέων.


Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της παιδικής εργασίας

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της παιδικής εργασίας - Ναι, υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα!

Υπάρχουν αρκετές σχολές σκέψης για αυτό το θέμα, και οι περισσότερες απόψεις από τα ανεπτυγμένα έθνη συνοφρυώνονται για τέτοιες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τη UNICEF, ο ορισμός της παιδικής εργασίας είναι ότι η εργασία τους υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθμό ωρών και εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού και από το είδος της εργασίας που εκτελεί. Οι εργασίες που θεωρούνται επιβλαβείς για το παιδί και πρέπει να εξαλειφθούν είναι οι εξής:

1. Ηλικίες 5 – 11: Τουλάχιστον μία ώρα οικονομικής εργασίας ή 28 ώρες οικιακής εργασίας την εβδομάδα.

2. Ηλικίες 12 – 14: Τουλάχιστον 14 ώρες οικονομικής εργασίας ή 28 ώρες οικιακής εργασίας.

3. Ηλικίες 15 – 17: Τουλάχιστον 43 ώρες οικονομικής ή οικιακής εργασίας την εβδομάδα.

Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 158 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας μεταξύ 5 – 15 τα οποία σήμερα ασχολούνται με αυτή τη μορφή εργασίας, ή το 1/6 όλων των παιδιών στον κόσμο. Εκατομμύρια από αυτά τα παιδιά εργάτες ασχολούνται με επικίνδυνες καταστάσεις ή/και συνθήκες, όπως αυτή σε εργασία σε ορυχεία, εργασία με επικίνδυνα χημικά και φυτοφάρμακα στη γεωργία ή εργασία με επικίνδυνα μηχανήματα. Αυτή η μορφή εργασίας δεν περιλαμβάνει, ωστόσο, σε αυτό το πλαίσιο κανονικές δουλειές του σπιτιού, εργασία στην οικογενειακή επιχείρηση ή εργασία που σχετίζεται με το σχολείο.

Οι περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες ακολουθούν το πρότυπο που υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας το 1973 και ονομάζεται Σύμβαση Ελάχιστης Ηλικίας, η οποία έχει ελάχιστη ηλικία 15 ετών, ενώ οι δηλώσεις 14 ετών είναι επίσης αποδεκτές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και παιδιά ηλικίας 13 έως 15 είναι επίσης αποδεκτές υπό συνθήκες όπως η ελαφριά εργασία και δεν είναι επιβλαβείς για την υγεία ή τις σχολικές τους σπουδές ή βαθμούς. Καθορίστηκε ένα ελάχιστο όριο ηλικίας 18 ετών για κάθε εργασία που είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια ή την ηθική των νέων.


Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της παιδικής εργασίας

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της παιδικής εργασίας - Ναι, υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα!

Υπάρχουν αρκετές σχολές σκέψης για αυτό το θέμα, και οι περισσότερες απόψεις από τα ανεπτυγμένα έθνη συνοφρυώνονται για τέτοιες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τη UNICEF, ο ορισμός της παιδικής εργασίας είναι ότι η εργασία τους υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθμό ωρών και εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού και από το είδος της εργασίας που εκτελεί. Οι εργασίες που θεωρούνται επιβλαβείς για το παιδί και πρέπει να εξαλειφθούν είναι οι εξής:

1. Ηλικίες 5 – 11: Τουλάχιστον μία ώρα οικονομικής εργασίας ή 28 ώρες οικιακής εργασίας την εβδομάδα.

2. Ηλικίες 12 – 14: Τουλάχιστον 14 ώρες οικονομικής εργασίας ή 28 ώρες οικιακής εργασίας.

3. Ηλικίες 15 – 17: Τουλάχιστον 43 ώρες οικονομικής ή οικιακής εργασίας την εβδομάδα.

Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 158 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας μεταξύ 5 – 15 τα οποία σήμερα ασχολούνται με αυτή τη μορφή εργασίας, ή το 1/6 όλων των παιδιών στον κόσμο. Εκατομμύρια από αυτά τα παιδιά εργάτες ασχολούνται με επικίνδυνες καταστάσεις ή/και συνθήκες, όπως αυτή σε εργασία σε ορυχεία, εργασία με επικίνδυνα χημικά και φυτοφάρμακα στη γεωργία ή εργασία με επικίνδυνα μηχανήματα. Αυτή η μορφή εργασίας δεν περιλαμβάνει, ωστόσο, σε αυτό το πλαίσιο κανονικές δουλειές του σπιτιού, εργασία στην οικογενειακή επιχείρηση ή εργασία που σχετίζεται με το σχολείο.

Οι περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες ακολουθούν το πρότυπο που υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας το 1973 και ονομάζεται Σύμβαση Ελάχιστης Ηλικίας, η οποία έχει ελάχιστη ηλικία 15 ετών, ενώ οι δηλώσεις 14 ετών είναι επίσης αποδεκτές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και παιδιά ηλικίας 13 έως 15 είναι επίσης αποδεκτές υπό συνθήκες όπως η ελαφριά εργασία και δεν είναι επιβλαβείς για την υγεία ή τις σχολικές τους σπουδές ή βαθμούς. Καθορίστηκε ένα ελάχιστο όριο ηλικίας 18 ετών για κάθε εργασία που είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια ή την ηθική των νέων.


Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της παιδικής εργασίας

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της παιδικής εργασίας - Ναι, υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα!

Υπάρχουν αρκετές σχολές σκέψης για αυτό το θέμα, και οι περισσότερες απόψεις από τα ανεπτυγμένα έθνη συνοφρυώνονται για τέτοιες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τη UNICEF, ο ορισμός της παιδικής εργασίας είναι ότι η εργασία τους υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθμό ωρών και εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού και από το είδος της εργασίας που εκτελεί. Οι εργασίες που θεωρούνται επιβλαβείς για το παιδί και πρέπει να εξαλειφθούν είναι οι εξής:

1. Ηλικίες 5 – 11: Τουλάχιστον μία ώρα οικονομικής εργασίας ή 28 ώρες οικιακής εργασίας την εβδομάδα.

2. Ηλικίες 12 – 14: Τουλάχιστον 14 ώρες οικονομικής εργασίας ή 28 ώρες οικιακής εργασίας.

3. Ηλικίες 15 – 17: Τουλάχιστον 43 ώρες οικονομικής ή οικιακής εργασίας την εβδομάδα.

Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 158 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας μεταξύ 5 – 15 τα οποία σήμερα ασχολούνται με αυτή τη μορφή εργασίας, ή το 1/6 όλων των παιδιών στον κόσμο. Εκατομμύρια από αυτά τα παιδιά εργάτες ασχολούνται με επικίνδυνες καταστάσεις ή/και συνθήκες, όπως αυτή σε εργασία σε ορυχεία, εργασία με επικίνδυνα χημικά και φυτοφάρμακα στη γεωργία ή εργασία με επικίνδυνα μηχανήματα. Αυτή η μορφή εργασίας δεν περιλαμβάνει, ωστόσο, σε αυτό το πλαίσιο κανονικές δουλειές του σπιτιού, εργασία στην οικογενειακή επιχείρηση ή εργασία που σχετίζεται με το σχολείο.

Οι περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες ακολουθούν το πρότυπο που υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας το 1973 και ονομάζεται Σύμβαση Ελάχιστης Ηλικίας, η οποία έχει ελάχιστη ηλικία 15 ετών, ενώ οι δηλώσεις 14 ετών είναι επίσης αποδεκτές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και παιδιά ηλικίας 13 έως 15 είναι επίσης αποδεκτές υπό συνθήκες όπως η ελαφριά εργασία και δεν είναι επιβλαβείς για την υγεία ή τις σχολικές τους σπουδές ή βαθμούς. Καθορίστηκε ένα ελάχιστο όριο ηλικίας 18 ετών για κάθε εργασία που είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια ή την ηθική των νέων.


Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της παιδικής εργασίας

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της παιδικής εργασίας - Ναι, υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα!

Υπάρχουν αρκετές σχολές σκέψης για αυτό το θέμα, και οι περισσότερες απόψεις από τα ανεπτυγμένα έθνη συνοφρυώνονται για τέτοιες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τη UNICEF, ο ορισμός της παιδικής εργασίας είναι ότι η εργασία τους υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθμό ωρών και εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού και από το είδος της εργασίας που εκτελεί. Οι εργασίες που θεωρούνται επιβλαβείς για το παιδί και πρέπει να εξαλειφθούν είναι οι εξής:

1. Ηλικίες 5 – 11: Τουλάχιστον μία ώρα οικονομικής εργασίας ή 28 ώρες οικιακής εργασίας την εβδομάδα.

2. Ηλικίες 12 – 14: Τουλάχιστον 14 ώρες οικονομικής εργασίας ή 28 ώρες οικιακής εργασίας.

3. Ηλικίες 15 – 17: Τουλάχιστον 43 ώρες οικονομικής ή οικιακής εργασίας την εβδομάδα.

Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 158 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας μεταξύ 5 – 15 τα οποία σήμερα ασχολούνται με αυτή τη μορφή εργασίας, ή το 1/6 όλων των παιδιών στον κόσμο. Εκατομμύρια από αυτά τα παιδιά εργάτες ασχολούνται με επικίνδυνες καταστάσεις ή/και συνθήκες, όπως αυτή της εργασίας σε ορυχεία, εργασία με επικίνδυνα χημικά και φυτοφάρμακα στη γεωργία ή εργασία με επικίνδυνα μηχανήματα. Αυτή η μορφή εργασίας δεν περιλαμβάνει, ωστόσο, σε αυτό το πλαίσιο κανονικές δουλειές του σπιτιού, εργασία στην οικογενειακή επιχείρηση ή εργασία που σχετίζεται με το σχολείο.

Οι περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες ακολουθούν το πρότυπο που υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας το 1973 και ονομάζεται Σύμβαση Ελάχιστης Ηλικίας, η οποία έχει ελάχιστη ηλικία 15 ετών, ενώ οι δηλώσεις 14 ετών είναι επίσης αποδεκτές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και παιδιά ηλικίας 13 έως 15 είναι επίσης αποδεκτές υπό συνθήκες όπως η ελαφριά εργασία και δεν είναι επιβλαβείς για την υγεία ή τις σχολικές τους σπουδές ή βαθμούς. Καθορίστηκε ένα ελάχιστο όριο ηλικίας 18 ετών για κάθε εργασία που είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια ή την ηθική των νέων.Σχόλια:

 1. Gocage

  Εννοώ ότι δεν έχεις δίκιο. Μπορώ να το αποδείξω.

 2. Hardwyn

  Αξιοσημείωτο θέμα

 3. Duc

  What to do in this case?

 4. Nekora

  Bravo, νομίζω ότι αυτή είναι η αξιοθαύμαστη σκέψη

 5. Grorg

  Δικαιολογία για αυτό παρεμβαίνω ... Καταλαβαίνω αυτήν την ερώτηση. Είναι δυνατόν να συζητήσουμε. Γράψτε εδώ ή σε PM.

 6. Abarron

  Είναι καλή ιδέα. Σε υποστηρίζω.

 7. Siegfried

  I apologise, but it not absolutely approaches me. Ποιος άλλος, τι μπορεί να σας ζητήσει;Γράψε ένα μήνυμα