Αλλα

Τα μεγάλα έργα της Farm Aid ωφελούν μικρά οικογενειακά αγροκτήματα σε όλη τη χώρα


  1. Σπίτι
  2. Μάγειρας

10 Νοεμβρίου 2013

Με

Δεξαμενή τροφίμων

Οι ιδρυτές της Farm Aid είναι μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στη μουσική βιομηχανία. Αλλά οι πραγματικοί σταρ του οργανισμού είναι οι μικροί οικογενειακοί αγρότες που υποστηρίζει.