Αλλα

Επίσημοι κανόνες δώρων για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου


ΟΧΙ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΟΔΟΣ OR ΝΙΚΗ. ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΔΕΝ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΑΣ ΝΙΚΗΣΗΣ. ΑΚΥΡΟ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ.
1. Περιγραφή προώθησης: Το «Spoon Loves Zipcar» («Sweepstakes») ξεκινά στις 02/03/2014 στις 12:00 π.μ. (Ανατολική ώρα (ΗΠΑ & Καναδάς)) και τελειώνει στις 02/11/2014 στις 12:00 π.μ. (Ανατολική ώρα (ΗΠΑ & Καναδάς)) (η «Περίοδος προώθησης»). Συμμετέχοντας στις κληρώσεις, κάθε συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα και συμφωνεί να συμμορφώνεται και να συμμορφώνεται με αυτούς τους Επίσημους Κανόνες και τις αποφάσεις του Πανεπιστημίου Spoon («Χορηγός»), οι οποίοι θα είναι οριστικοί και δεσμευτικοί από κάθε άποψη. Ο Χορηγός είναι υπεύθυνος για τη συλλογή, υποβολή ή επεξεργασία Συμμετοχών και τη συνολική διαχείριση της προσφοράς. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αναζητούν αποκλειστικά τον Χορηγό για τυχόν ερωτήσεις, σχόλια ή προβλήματα που σχετίζονται με την κλήρωση.
2. Επιλεξιμότητα: Απευθύνεται σε νόμιμους κατοίκους των ΗΠΑ ή του Καναδά που είναι τουλάχιστον 18 ετών και εγγεγραμμένοι σε διαπιστευμένο κολέγιο ή πανεπιστήμιο ή παλαιότερο. Άκυρο όπου απαγορεύεται ή περιορίζεται από το νόμο. Χορηγός και οι αντίστοιχοι γονείς τους, θυγατρικές, θυγατρικές, διανομείς, λιανοπωλητές, εκπρόσωποι πωλήσεων, διαφημιστικοί και διαφημιστικοί οργανισμοί και καθένας από τους αντίστοιχους υπαλλήλους, διευθυντές και υπαλλήλους τους (συλλογικά, τους «Οργανισμούς Προώθησης») και μέλη των άμεσων οικογενειών τους ή/και άτομα που ζουν στο ίδιο νοικοκυριό με αυτά τα άτομα, δεν είναι επιλέξιμα να συμμετάσχουν στην κλήρωση ή να κερδίσουν ένα έπαθλο.
3. Επιλογή νικητή: Ο νικητής της κλήρωσης θα επιλεγεί σε τυχαία κλήρωση μεταξύ όλων των επιλέξιμων συμμετοχών που ελήφθησαν καθ 'όλη τη διάρκεια της περιόδου προσφοράς. Η τυχαία κλήρωση θα διεξάγεται εντός 24 ωρών από τον Χορηγό ή τους ορισμένους εκπροσώπους του, των οποίων οι αποφάσεις είναι οριστικές. Οι πιθανότητες νίκης θα διαφέρουν ανάλογα με τον αριθμό των επιλέξιμων συμμετοχών που έχουν ληφθεί. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται στις Πληροφορίες Συμμετοχής περίπου ή περίπου 24 ώρες μετά την τυχαία κλήρωση. Ο πιθανός νικητής πρέπει να αποδεχθεί ένα έπαθλο μέσω email σύμφωνα με τις οδηγίες του Χορηγού εντός 48 ωρών από την ειδοποίηση. Οποιαδήποτε ειδοποίηση νικητή που δεν απαντήθηκε ή δεν επιστράφηκε ως μη παραδοτέα, μπορεί να οδηγήσει σε κατάπτωση του βραβείου. Ο πιθανός νικητής του βραβείου ενδέχεται να κληθεί να υπογράψει και να επιστρέψει μια δήλωση καταλληλότητας και αποδέσμευσης της ευθύνης και μια Δημοσίευση (συλλογικά «τα Έγγραφα Αξίωσης Βραβείου»). Δεν επιτρέπεται αντικατάσταση ή μεταφορά έπαθλου εκτός από τον Χορηγό.
4. Βραβεία:

- 10 (#) νικητές θα λάβουν [10 δωρεάν συνδρομές Zipcar & πιστωτικές μονάδες ολοήμερης οδήγησης] (κατά προσέγγιση λιανική αξία ή "ARV": $ 1250)

- 3 (#) νικητές θα λάβουν [3 δωροκάρτες $ 100 AmEx] (κατά προσέγγιση λιανική αξία ή "ARV": $ 300)

Θα απονεμηθεί μόνο ένα έπαθλο ανά άτομο και ανά νοικοκυριό. Οι δωροκάρτες και τα πιστοποιητικά δώρων υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις του εκδότη. Τα έπαθλα δεν μπορούν να μεταφερθούν, να εξαργυρωθούν με μετρητά ή να αντικατασταθούν από τον νικητή. Ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να απονείμει ένα υποκατάστατο έπαθλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας εάν ένα έπαθλο που περιγράφεται στους παρόντες Επίσημους Κανόνες δεν είναι διαθέσιμο ή δεν μπορεί να απονεμηθεί, εν όλω ή εν μέρει, για οποιονδήποτε λόγο. Το ARV του βραβείου αντιπροσωπεύει την καλή πίστη του Χορηγού. Η απόφαση αυτή είναι οριστική και δεσμευτική και δεν μπορεί να ασκηθεί έφεση. Εάν η πραγματική αξία του βραβείου αποδειχθεί μικρότερη από το δηλωμένο ARV, η διαφορά δεν θα απονεμηθεί σε μετρητά. Ο Χορηγός δεν παρέχει καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση σχετικά με την εμφάνιση, την ασφάλεια ή την απόδοση οποιουδήποτε βραβείου που απονέμεται. Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί, προϋποθέσεις και περιορισμοί. Ο Χορηγός δεν θα αντικαταστήσει τυχόν χαμένα ή κλεμμένα αντικείμενα επάθλου.

Το βραβείο θα απονεμηθεί ή/και θα παραδοθεί σε διευθύνσεις εντός ΗΠΑ ή Καναδά. Όλοι οι ομοσπονδιακοί, κρατικοί ή/και τοπικοί φόροι, τέλη και προσαυξήσεις είναι η αποκλειστική ευθύνη του νικητή του βραβείου. Η μη συμμόρφωση με τους Επίσημους Κανόνες θα οδηγήσει σε κατάπτωση του βραβείου.
5. Ηλεκτρονική Συμμετοχή: Εισαγάγετε τις κληρώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου προώθησης διαδικτυακά, συνδεθείτε στη φόρμα συμμετοχής και εκτελέστε τις παρεχόμενες εργασίες. Μπορείτε να βρείτε τη φόρμα συμμετοχής στον ακόλουθο ιστότοπο στη διεύθυνση http://spoonuniversity.com/2014/02/spoon-zipcar/.

Αυτοματοποιημένες ή ρομποτικές συμμετοχές που υποβάλλονται από άτομα ή οργανισμούς θα αποκλείονται. Η είσοδος στο Διαδίκτυο πρέπει να γίνεται από τον συμμετέχοντα. Οποιαδήποτε προσπάθεια ενός συμμετέχοντα να αποκτήσει περισσότερους από τον αναγραφόμενο αριθμό Καταχωρήσεων χρησιμοποιώντας πολλαπλές/διαφορετικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταυτότητες, εγγραφές, συνδέσεις ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, ειδοποίησης εγγραφής εμπορικού διαγωνισμού/κληρώσεων ή/και εισαγωγής υπηρεσιών , θα ακυρώσει τις Συμμετοχές αυτού του συμμετέχοντα και αυτός θα μπορεί να αποκλειστεί. Η τελική καταλληλότητα για την απονομή οποιουδήποτε βραβείου υπόκειται σε επαλήθευση επιλεξιμότητας όπως ορίζεται παρακάτω. Όλες οι συμμετοχές πρέπει να αναρτηθούν μέχρι το τέλος της περιόδου προώθησης για να συμμετάσχετε. Το ρολόι της βάσης δεδομένων του χορηγού θα είναι ο επίσημος φύλακας ώρας για αυτήν την κλήρωση.
6. Απόρρητο: Όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι εάν επιλεγούν ως νικητές, ορισμένες από τις προσωπικές τους πληροφορίες ταυτοποίησης μπορούν να αποκαλυφθούν σε τρίτους τουλάχιστον όπως απαιτείται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, στη λίστα νικητών. Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται ως μέρος της κλήρωσης μπορούν να κοινοποιηθούν από και μεταξύ των Φορέων Προώθησης και κάθε μία από τις Οντότητες Προώθησης θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με τις αντίστοιχες ανεξάρτητες διαδικτυακές πολιτικές απορρήτου τους. Η πολιτική απορρήτου του Spoon University βρίσκεται στη διεύθυνση
7. Περιορισμός Ευθύνης: Ο Χορηγός δεν ευθύνεται για τυχόν λανθασμένες ή ανακριβείς πληροφορίες, είτε προκλήθηκαν από χρήστες ιστότοπων είτε από οποιονδήποτε εξοπλισμό ή προγραμματισμό που σχετίζεται ή χρησιμοποιείται στις κληρώσεις ή από οποιοδήποτε τεχνικό ή ανθρώπινο λάθος, που μπορεί να προκύψει στο επεξεργασία των υποβολών στις κληρώσεις. Ο Χορηγός δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν λανθασμένη ή χαμένη αλληλογραφία ή για οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή μετάδοσης, βλάβη γραμμής επικοινωνίας, κλοπή ή καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή τροποποίηση καταχωρήσεων. Ο Χορηγός δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα ή τεχνική δυσλειτουργία οποιουδήποτε τηλεφωνικού δικτύου ή γραμμών, ηλεκτρονικών συστημάτων υπολογιστών, διακομιστών ή παρόχων, εξοπλισμού υπολογιστών, λογισμικού, αποτυχίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή παικτών λόγω τεχνικών προβλημάτων ή κυκλοφοριακής συμφόρησης στο Διαδίκτυο ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο ή συνδυασμός αυτών, συμπεριλαμβανομένου τραυματισμού ή ζημιάς στον υπολογιστή του νεοεισερχόμενου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που σχετίζεται ή προκύπτει από τη συμμετοχή στη λήψη υλικού στις κληρώσεις. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, το Sweepstakes δεν είναι σε θέση να εκτελεστεί όπως σχεδιάστηκε, συμπεριλαμβανομένης της μόλυνσης από σφάλματα ιών υπολογιστών, παραβίαση, μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση, απάτη, τεχνικές βλάβες ή οποιαδήποτε άλλη αιτία πέρα ​​από τον έλεγχο του Χορηγού που καταστρέφει ή επηρεάζει τη διοίκηση, την ασφάλεια , δίκαιη, ακεραιότητα ή σωστή συμπεριφορά των Λαχείων, τότε ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του να ακυρώσει, να τερματίσει, να τροποποιήσει ή να αναστείλει την κλήρωση. Σε τέτοια περίπτωση, ο Χορηγός μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση του, να εκτελέσει την τυχαία κλήρωση μεταξύ όλων των επιλέξιμων Συμμετοχών που ελήφθησαν πριν ή μετά από αυτήν την ακύρωση, αναστολή ή τροποποίηση.

Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το ποιος εγγράφηκε διαδικτυακά για να συμμετάσχει στις κληρώσεις, η εγγραφή θα δηλωθεί ότι έχει γίνει από τον εξουσιοδοτημένο κάτοχο λογαριασμού και ορίζεται ως το φυσικό πρόσωπο που έχει εκχωρηθεί σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από έναν πάροχο διαδικτύου, διαδικτυακή υπηρεσία πάροχος ή άλλος οργανισμός (π.χ. επιχείρηση, εκπαιδευτικό ίδρυμα κ.λπ.) που είναι υπεύθυνος για την εκχώρηση διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον τομέα που σχετίζεται με την υποβληθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορεί να ζητηθεί από έναν πιθανό νικητή να παράσχει στον Χορηγό απόδειξη ότι ο δυνητικός νικητής είναι ο εξουσιοδοτημένος κάτοχος λογαριασμού της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν μια διαφορά δεν μπορεί να επιλυθεί προς ικανοποίηση του Χορηγού, η καταχώριση θα θεωρηθεί μη επιλέξιμη.

8. Λίστα νικητών: Για να λάβετε ένα αντίγραφο οποιουδήποτε νόμιμα απαιτούμενου καταλόγου νικητών ή ένα αντίγραφο των Επίσημων Κανόνων, στείλτε το ισχύον αίτημα και ένα φάκελο με σφραγίδα, #10 στο Spoon University cc: Spoon Loves Zipcar Giveaway στο 202 E . 13ο St. Το αίτημα πρέπει να παραληφθεί το αργότερο 24 ώρες + 6 ΜΗΝΕΣ για το όνομα του νικητή και, μέχρι το τέλος της προσφοράς, για ένα αντίγραφο των κανόνων.

9. Χορηγός: Το Sweepstakes χρηματοδοτείται από το Spoon University, 202 E. 13th St., [email protected]

10. Αποποίηση Rafflecopter: Αυτή η προώθηση τροφοδοτείται από το Rafflecopter. Η Metric Feat LLC ("Rafflecopter") δεν χορηγεί, διαχειρίζεται ή υποστηρίζει αυτήν την προώθηση. Με τη συμμετοχή σε αυτήν την προσφορά, οι Συμμετέχοντες συμφωνούν με την Πολιτική Απορρήτου της Rafflecopter. Για τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το γραφικό στοιχείο Rafflecopter, κάντε κλικ εδώ.

11. Αποποίηση Facebook: Οι συμμετέχοντες πρέπει να κατανοήσουν ότι παρέχουν τις πληροφορίες τους στον Χορηγό και όχι στο Facebook. Αυτή η προώθηση δεν υποστηρίζεται σε καμία περίπτωση, δεν εγκρίνεται ή δεν διαχειρίζεται ούτε σχετίζεται με το Facebook.

The post Επίσημοι κανόνες δώρων για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου appeared first on Spoon University.


Δες το βίντεο: ΤΟ ΒΕΛΑΚΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΔΩΡΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ (Δεκέμβριος 2021).